Wczytywanie
Loading

RODO Klauzula Ochrony Danych Osobowych


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Jeżeli jesteście Państwo naszym Klientem, zakupiliście lub zamierzacie kupić psa rasy berneński pies pasterski, administratorem Państwa danych jest Małgorzata Żukowska, prowadząca Hodowlę Psów Rasowych „Leśna Magia” FCI z siedzibą: 21-518 Sosnówka, numer 53 (dalej „Leśna Magia").

Jeżeli wyraziliście Państwo zgodę na otrzymywanie komunikacji marketingowej bądź na przetwarzanie danych w celach marketingowych, administratorem Państwa danych jest Leśna Magia.

Wszelkie sprawy i informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Leśną Magię uzyskacie Państwo pod adresem e-mail: contact@lesnamagia.pl lub lesnamagia@wp.pl

ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH

W celu zawarcia umowy sprzedaży psa (szczeniaka), także umowy przedwstępnej, niezbędne będą następujące dane: imię, nazwisko, nr PESEL, oraz data urodzenia (w przypadku osób nieposiadających nr PESEL), adres opieki i zamieszkania psa, adres zamieszkania nabywcy psa(szczeniaka), seria i nr dowodu osobistego oraz numer telefonu. Leśna Magia może również otrzymać Państwa adres e-mail, ale adres ten nie jest niezbędnym warunkiem zawarcia umowysprzedaży psa (szczeniaka). Dane te są również niezbędne do rejestracji microchipapsa(szczeniaka) w odpowiedniej bazie danych, o czym mowa niżej. Do wysyłki komunikacji marketingowej, czy szybkiego kontaktu w celu udzielenia porad, czy zapytania o zdrowie i prawidłową ordynację nad psem, Leśna Magia potrzebuje jednak dodatkowo Państwa adresu e-mail. Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych obejmuje wszelkie informacje, których Państwo udzieliliście podczas współpracy z Leśną Magią. Mogą to być np. Państwa dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, data urodzenia, miejscowość zamieszkania).

CEL PRZETWARZANIA (PODSTAWA PRAWNA)

  • ustalenie Państwa tożsamości przed rozpoczęciem negocjacji w sprawie sprzedaży psa (szczeniaka), czy też jego oglądu jest niezbędne tylko, jeśli prowadzi do zawarcia samej umowy sprzedaży (także przedwstępnej);
  • zapewnienie Państwu pomocy przy odpowiedniej opiece nad psem (szczeniakiem), będącej odpowiedzią na Państwa potrzeby oraz poprawa jakości usług są dla Leśnej Magii priorytetem, dlatego też w trakcie okresu trwania opieki możemy kierować do Państwa krótkie ankiety z prośbą o informację zwrotną, abyście mogli nas Państwo poinformować o wychowaniu i kondycji psa (szczeniaka). Leśna Magia może wysyłać te ankiety z taką częstotliwością i w taki sposób, aby nie były one dla Państwa uciążliwe i nie naruszały Państwa prawa do prywatności; jednocześnie możecie Państwo wkażdej chwili poinformować Leśną Magię, że nie chcecie otrzymywać od nas takich treści - wtedy Leśna Magia blokuje wysyłkę, zgodnie z Państwa żądaniem (Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest poprawa jakości usług oraz ich dostosowanie do potrzeb Klientów i dla dobra zwierząt zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt (zwaną Ustawą); przy czym jednak prawidłową realizacją umowy sprzedaży psa (szczeniaka) jest uzyskanie takiej zgody oraz wysyłanie do Państwa ankiet z prośbą o udzielenie stałych cyklicznych odpowiedzi o zdrowie i kondycję psa;
  • dokonujemy rejestracji microchipa psa (szczeniaka) w następujących bazach danych SAFE Animal, wykorzystując Państwa dane osobowe – jako właścicieli zwierząt;
  • jako administrator danych będący przedsiębiorcą, Leśna Magia ma prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania Państwa danych w tym celu (Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw oraz praw nabywców zwierząt i samych zwierząt;
  • możemy kierować do Państwa komunikację marketingową dotyczącą przewidywanych, czy też nowych miotów. W zależności od Państwa decyzji, możemy wykorzystywać do tego Państwa adres e-mail - wtedy wysyłamy komunikację na Państwa skrzynkę pocztye lektronicznej lub/oraz numer telefonu - wtedy możecie Państwo otrzymywać od nas sms, mms (np. zdjęcie miotu, psa /szczeniaka/, czy połączenia przychodzące (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 172 PrTel w zw. z art. 10 ust. 2 uśude), także z wykorzystaniem komunikatorów internetowych.
  • kontaktujemy się z Państwem pod podanym przez Państwa numerem telefonu czy adresem e-mail, aby np. potwierdzić rezerwację psa, bądź informujemy, że jesteśmy gotowi do zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży psa (szczeniaka), bądź umowy ostatecznej;

INNY SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH

Jednym ze sposobów przetwarzania przez nas danych osobowych jest tzw. profilowanie. Polega ono na tym, że Leśna Magia może w oparciu o informacje o Państwu tworzyć profile preferencji dotyczących zakupu psa (szczeniaka) i tym samym w oparciu o nie, dostosowywać swe usługi i treści jakie Państwo otrzymujecie.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOM TRZECIM

Jako Hodowla Psów Rasowych dbamy o poufność Państwa danych. Państwa dane mogę być przekazane wyłącznie w celu poprawy jakości życia psa, ratowania jego życia lub zdrowia lub przekazane do właściwego Oddziału Związku Kynologicznego w Polsce (ZKwP).

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ

Państwa dane nie są przekazywane poza teren Unii Europejskiej.

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Jeżeli są Państwo naszym Klientem i nabyliście od nas psa, mamy obowiązek przechowywania umowy sprzedaży aż do dnia zgonu psa, o ile zostaniemy o tym zdarzeniu poinformowani.

ZASADNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Korzystanie z naszych usług jest w pełni dobrowolne, jednakże jako Hodowla Psów Rasowych jesteśmy zobowiązani do monitorowania procesu wychowania psa, oczywiście z wykorzystaniem Państwa danych osobowych. Jeżeli podajecie nam Państwo swój numer telefonu czy adres e-mail, odbywa się to na zasadzie dobrowolności - ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową sprzedaży psa, lecz nie otrzymacie Państwo wówczas ewentualnych porad co do rozwoju i wychowania psa. Wyrażenie którejkolwiek ze zgód na kontakt również odbywa się na zasadzie dobrowolności. Oznacza to, że odmowa ich udzielenia nie uniemożliwia co do zasady sprzedaży psa (szczeniaka), jednakże brak tych danych może w dużym stopniu utrudnić realizację umowy sprzedaży (umowy przedwstępnej).

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

Jako administratorzy Państwa danych, zapewniamy Państwu prawo dostępu do nich, możecie Państwo je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możecie także Państwo skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Leśnej Magii sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Jeżeli chcecie Państwo skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień - skontaktujcie się z nami poprzez adres e-mail: lesnamagia@wp.pl. Leśna Magia informuje także, że przysługuje Państwu wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

DEFINICJE I SKRÓTY

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Ustawa – Ustawa o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku, ZKwP – właściwy Oddział Związku Kynologicznego w Polsce, PrTel - ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. ustawy Prawo telekomunikacyjne.