KAROL w klasie pośredniej 

Sędzia: Andrzej Zamoyski PL, ocena doskonała

Skorzystaliśmy z możliwości zrobienia badań okulistycznych u prof.dr hab Ireneusza Balickiego 

KAROL jest wolny od dziedzicznych chorób oczu