CHARLES Moravian Hurricane zaliczył testy psychiczne,

jest to jeden z warunków uzyskania w przyszłości uprawnień hodowlanych

Testy organizował Oddział Białystok Związku Kynologicznego w Polsce,

Międzynarodowy Sędzia Kynologiczny Prób Pracy Tadeusz Roszkiewicz